22. 10. 2019  18:07 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


CLON

Garant: prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "CLON".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.ÚEAE FEI+421 (2) 60 291 485C308
Mgr. Jana JurkovičováOVV Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.ext SvF+421 (2) 60 291 573A710

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ