19. 9. 2019  12:34 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne interaktívne materiály pomocou navrhovania.

Garant: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:6. rámcový program ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:NMP3-CT-2004-500160
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0