23. 9. 2020  2:15 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne interaktívne materiály pomocou navrhovania.

Garant: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.


Základné informácie   Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
6. rámcový program ()
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:
NMP3-CT-2004-500160
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 04. 2004
Dátum ukončenia projektu:
31. 03. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0