18. 2. 2020  0:58 Jaromír
Akademický informační systém

Projekty


Advanced materials and micro/nano stuctures for sensoric interfaces

Garant: prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:2004
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2004
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0