15. 6. 2019  22:44 Vít
Akademický informačný systém

Projekty


Nové metódy pre charakterizáciu polovodičových nanoštruktúr.

Garant: doc. Ing. Rudolf Srnánek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:2004
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0