9. 12. 2019  22:57 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Nórske kompetencie na prenos študijných programov vo výučbe environmentálneho inžinierstva na Slovenskej technickej univerzita.

Garant: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:No 2032040
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0