8. 12. 2019  14:43 Marína
Akademický informačný systém

Projekty


Nové materiály, technológie a postupy povrchovej úpravy výstužných materiálov gumárenských výrobkov.

Garant: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:17/2001 GER
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0