19. 6. 2019  14:43 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Netradičné bioprocesy a bioreaktory.

Garant: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:038/011
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:05. 03. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0