18. 2. 2020  10:41 Jaromír
Akademický informačný systém

Projekty


Moderné metódy riadenia procesov chemických a potravinárskych technológií.

Garant: prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:112/189
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:05. 03. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0