22. 9. 2019  16:45 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


EPR štúdium radikálových mechanizmov a výpočet pásovej štruktúry tuhých látok.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:139/002
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:05. 03. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0