25. 9. 2020  3:07 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


EPR štúdium radikálových mechanizmov a výpočet pásovej štruktúry tuhých látok.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
139/002
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
05. 03. 2002
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0