17. 10. 2019  15:21 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a zlepšenie moderných analytických metód na monitorovanie znečistenia životného prostredia a zavádzanie systémov kvality a akreditácie do rutinných analytických laboratórií.

Garant: prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:PL-110 02/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0