16. 6. 2019  17:10 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


New crystal, molecular, electronic and magnetic structures with functional properties.

Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracoviště:Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikace projektu:6/2002
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2003
Datum ukončení projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0