6. 7. 2020  22:55 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Projekty


Kooperation im Bereich Ausbildungund Forschung auf dem Gebiet der TGA im Jahr 2003

Garant: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.


Základné informácie   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Cezhraničná spolupráca - SK - AT ()
Pracovisko:
Katedra technických zariadení budov (SvF)
Identifikácia projektu:
44s5
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
12. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0