18. 9. 2019  19:58 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Aplication der LTS im Industrievermessung in Slowakei

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Akcia Rakúsko - Slovensko ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:46/2003
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:12. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0