14. 12. 2019  22:54 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Informačná sieť technológií využitia a trvanlivosti energetických zdrojov

Garant: doc. Ing. Belo Füri, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Informačná sieť technológií využitia a trvanlivosti energetických zdrojov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Lucia AbrhanováDek SjF [ukončené]+421 (2) 57 296 244140
doc. Ing. Belo Füri, PhD.ext KTZB SvF, ext SvF+421 905 789 640C 1411

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ