21. 10. 2019  17:39 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Informačná sieť technológií využitia a trvanlivosti energetických zdrojov

Garant: doc. Ing. Belo Füri, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra tepelnej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:HPRP-CT-2001-00026-Thematic Network
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2001
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0