20. 10. 2019  3:22 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora slovenskej akademickej siete pre iniciovanie regionálneho rozvoja

Garant: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Strojnícka fakulta
Identifikácia projektu:ICA1-2000-50022
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0