18. 10. 2019  8:50 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Inteligentné technológie pre recyklovateľné výrobky

Garant: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inteligentné technológie pre recyklovateľné výrobky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Lucia AbrhanováDek SjF [ukončené]+421 (2) 57 296 244140
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.ÚSETM SjF, ext UVTE MTF+421 (2) 57 296 558436

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ