19. 8. 2019  7:50 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


Inteligentné technológie pre recyklovateľné výrobky

Garant: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:Ro - 0124-03/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:29. 06. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0