17. 9. 2019  4:25 Olympia
Akademický informačný systém

Projekty


Inteligentné robotické systémy vo vedeckom a pedagogickom procese na stredoeurópskych univerzitách

Garant: prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikácia projektu:SK -0133 - 03/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2003
Dátum ukončenia projektu:29. 06. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0