21. 9. 2019  4:53 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Inovatívna metodológia pre hodnotenie a trénovanie interpersonálnych zručností ľudí štartujúcich kariéru: Rozvoj a testovanie

Garant: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra výrobných systémov (SjF)
Identifikácia projektu:UK/03/B/F/PP - 162014
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0