18. 9. 2019  23:45 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


BEZ NÁZVU

Garant: prof. Ing. Pavel Élesztös, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra pružnosti a pevnosti (SjF)
Identifikácia projektu:H-0150-02/03
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0