22. 9. 2019  11:52 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium materiálov pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúdium materiálov pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 753A502, A608

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ