29. 10. 2020  15:07 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium materiálov pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


   
Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúdium materiálov pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
Mgr. Jana Jurkovičová
OVV Dek FEI
+421 (2) 60 291 310T139
ÚJFI FEI
+421 (2) 60 291 753
A502, A608

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ