25. 8. 2019  21:49 Ľudovít
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium materiálov pomocou pozitrónovej annihilačnej spektroskopie

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:No 34041
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2003
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0