19. 7. 2019  1:43 Dušana
Akademický informačný systém

Projekty


Hydrodynamické a interačné procesy pri riešení stabilitných problémov geotechnických konštrukcii

Garant: prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Cezhraničná spolupráca - SK - CZ ()
Pracovisko:Katedra geotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:065/136
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:19. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0