25. 6. 2019  20:29 Tadeáš
Akademický informačný systém

Projekty


Efektívne a robustné výpočtové metódy pre biomedickú analýzu

Garant: prof. RNDr. Jozef Širáň, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikácia projektu:NATO
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:19. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0