18. 9. 2019  20:13 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


BEZ NÁZVU

Garant: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Cezhraničná spolupráca - SK - AT ()
Pracovisko:Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
Identifikácia projektu:SP HO 18
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:19. 01. 2000
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0