20. 11. 2019  2:08 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


European Education in Geodesic Engineering, Cartography and Surveying

Garant: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:EEGES
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:20. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0