18. 9. 2019  19:43 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Architektúra bez bariér - architektúra pre všetkých

Garant: doc. Ing. arch. Mária Samová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav Architektúry II. (FA)
Identifikácia projektu:2002/8
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0