24. 1. 2020  10:55 Timotej
Akademický informačný systém

Projekty


Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:5. rámcový program ()
Pracovisko:Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:GRD 2-2000-30385
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 12. 2001
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0