24. 10. 2020  0:28 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
ext FCHPT+421 903 238 191
PS Dek FCHPT
+421 905 960 490
NB - 2.posch, B 237

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ