15. 12. 2019  3:33 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Odpad mliekárenského priemyslu ako zdroj pre výrobu polymérov pre trvalo udržateľný život.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.OPKV ÚPSP FCHPT+421 903 238 191
Ing. Martin Grančay, PhD.PS Dek FCHPT+421 905 960 490NB - 2.posch, B 237

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ