Oct 19, 2019   2:17 p.m. Kristián
Academic information system

Projects


Magnetic Microstructure of Nanocrystalline Alloys

Supervisor: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Charakterizácia mikroštruktúry a magnetické usporiadanie bude vyšetrované hlavne pomocou techník Mössbauerovho javu. Menovite sa vykonávajú experimenty v transmisnej geometrii v širokom teplotnom intervale a vo vonkajších magnetických poliach ako aj merania za pomoci detekcie konverzných elektrónov Významným cieľom projektu je poskytnutie prenosu vedomostí a skúseností na študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia. Vedomosťami podporený prístup na dosiahnutie zámerov projektu by mal napomôcť k stanoveniu vybraných materiálových charakteristík, ktoré sú schopné uspokojiť dopyt po budúcej generácii výrobkov s vysokými prevádzkovými vlastnosťami.
Kind of project:Bilaterálna spolupráca - SR - Francúzsko ()
Department:Department of nuclear physics and technology (FEEIT)
Project identification:FR/SR
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 02. 2004
Project close date:31. 01. 2006
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0