22. 8. 2019  6:55 Tichomír
Akademický informačný systém

Projekty


Rozširovanie informácií a rozvoj európskeho povedomia o programe ?IST?,

Garant: doc. Ing. Bedřich Weber, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:5. rámcový program ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:IST-1999-14184
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0