16. 10. 2019  21:13 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Computer Systems of Manufacture and Measurement

Garant: prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:PL-0001-2003/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.zodpovedný riešiteľ