20. 10. 2019  23:44 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Zmluva na paušálnu platbu vo vzťahu k Višegrádskemu štipendiu

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:International Visegrad Fund - Scholarships ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:S-041-2003
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ