24. 6. 2019  12:52 Ján
Akademický informačný systém

Projekty


Informačné technológie v podnikaní

Garant: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:SR 0107.02 - 54/ZA
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0