18. 9. 2019  23:56 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


BEZ NÁZVU

Garant: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:CEEPUS ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:CPNR: H-0183-04/05
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0