20. 10. 2019  19:09 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Štruktúry na báze GaN ako perspektívny materiál pre optoelektroniku

Garant: doc. Ing. Jozef Liday, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štruktúry na báze GaN ako perspektívny materiál pre optoelektroniku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139
doc. Ing. Jozef Liday, CSc.ÚEF FEI [ukončené]+421 (2) 60 291 125E317

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ