27. 10. 2020  7:38 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Projekty


Štruktúry na báze GaN ako perspektívny materiál pre optoelektroniku

Garant: doc. Ing. Jozef Liday, CSc.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:
Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:41s2
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 02. 2003
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0