22. 9. 2019  11:55 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Štruktúry na báze GaN ako perspektívny materiál pre optoelektroniku

Garant: doc. Ing. Jozef Liday, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:41s2
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 02. 2003
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0