19. 10. 2019  7:24 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizované kontakty pre modré svetlo emitujúce diódy

Garant: doc. Ing. Jozef Liday, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:Rak/Slov/FEI/04
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0