22. 11. 2019  21:41 Cecília
Akademický informačný systém

Projekty


Elektroluminiscenčné diódy na nových GaP podložkách pripravených metódou vertikálneho gradientového chladnutia

Garant: prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:User-friendly information society (IST) ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:VGF GAP-LED S -pokračovanie
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0