23. 9. 2019  21:48 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vývoj vývoj vývoj vektorových reflektometrov (impedančných analyzátorov ) pre rôzne typy vedení vo frekvenčných pásmach 900 a 2 450 Mhz

Garant: Ing. Ján Bezek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko ()
Pracovisko:Katedra rádioelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:N/S-MUE-Bez-EU9
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 05. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0