19. 10. 2019  14:00 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Vysoká produktivita a nízke náklady v technológii zapuzdrenia tenkovrstvových solárnych článkov.

Garant: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Energy, environment and sustainable development (EESD) ()
Pracovisko:Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:ENK5-CT-2000-00325
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:03. 10. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0