23. 11. 2019  2:35 Klement
Akademický informačný systém

Projekty


Ľudský faktor ako kľúčový problém v bezpečnosti chemického priemyslu.

Garant: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Ľudský faktor ako kľúčový problém v bezpečnosti chemického priemyslu.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Martin Grančay, PhD.PS Dek FCHPT+421 905 960 490NB - 2.posch, B 237
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.ÚCHEI FCHPT+421 (2) 59 325 250NB2127

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ