15. 10. 2019  13:00 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Ľudský faktor ako kľúčový problém v bezpečnosti chemického priemyslu.

Garant: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:5. rámcový program ()
Pracovisko:Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Identifikácia projektu:G1RT-CT-2001-05029
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2002
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0