17. 10. 2019  3:21 Hedviga
Akademický informační systém

Projekty


Molecular Electronic Multistability.

Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Pokročilá chemická syntéza koordinačných zlúčenín obsahujúcich jedno a viacjadrové komplexy prechodných kovov s molekulovou štruktúrou, ktoré môžu byť zachytené v rôznych elektrónových stavoch. Táto elektrónová multistabilita je indukovaná buď fyzikálnymi činiteľmi (elektromagnetické žiarenie, teplota, tlak, magnetické pole), alebo chemickými činiteľmi (substitúcia, rôzna solvatácia, dopovanie). Fyzikálny výskum pokrýva teplotnú oblasť teplôt od 4 do 400 K a z použitých techník najmä excitáciu UV-VIS alebo IR lasermi, Moessbauerovu spektroskopiu, UV-VIS-NIR spektroskopiu a meranie magnetizácie SQUID magnetometrom a magnetickej susceptibility AC susceptometrom. Cieľom výskumu je získať molekulové spínače (syntóny) na báze molekulových koordinačných zlúčenín. Očakáva sa synergetický efekt medzi molekulovými efektmi (zmena štruktúry, izomerizácia, zmena objemu) a magnetickým správaním (napr. spinový prechod). Multistabilné molekulové zlúčeniny sú perspektívne využiteľné ako záznamové médiá vysokej hustoty, adaptívne materiály (napr. v displejoch) ako aj nanoskopické funkčné jednotky (?nanoscopic machines?).
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracoviště:Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikace projektu:RE 1627/1-1
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0