12. 11. 2019  2:47 Svätopluk
Akademický informačný systém

Projekty


Nové magnetické materiály.

Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:Nem/Slov/DAAD/CH
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2002
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2004
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0