18. 10. 2019  22:54 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza nábojovej hustoty komplexov prechodných kovov z presných RTG difrakčných metód.

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:National Science Foundation ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:CHE-96155
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 1999
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2003
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0