18. 7. 2019  7:13 Kamila
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum magnetických materiálov na báze oxidov železa s cieľom ich aplikácie v elektronických a záznamových systémov

Garant: doc. Ing. Anna Grusková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Výskum magnetických materiálov na báze oxidov železa s cieľom ich aplikácie v elektronických a záznamových systémov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Anna Grusková, PhD.ext FEI+421 (2) 60 291 593C606
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ