23. 9. 2019  13:11 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum magnetických materiálov na báze oxidov železa s cieľom ich aplikácie v elektronických a záznamových systémov

Garant: doc. Ing. Anna Grusková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Katedra elektrotechnológie (FEI)
Identifikácia projektu:004
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0