25. 6. 2019  20:24 Tadeáš
Akademický informačný systém

Projekty


Povrchové stavy nanoštruktúrnych materiálov

Garant: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Katedra jadrovej fyziky a techniky (FEI)
Identifikácia projektu:057
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2004
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2005
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0